/ 4 نظر / 15 بازدید
Ahmad

سلام ممنون که بهم سر زدید

Ahmad

بله خدا کاراش حکمتی داره خب

Ahmad

بازم تشریف بیارید خوشحال می شم [گل][لبخند]

ازجنس باران

وقتی چترت خداست؛ بگذار ابر سرنوشت هر چقدر میخواهد ببارد. وقتی دلت با خداست؛ بگذار هر کس میخواهد دلت را بشکند. وقتی توکلت با خداست؛ بگذار هر چقدر میخواهند با تو بی انصافی کنند. وقتی امیدت با خداست؛ بگذار هر چقدر میخواهند نا امیدت کنند. وقتی یارت خداست؛ بگذار هر چقدر میخواهند نا رفیق شوند. پس همیشه با خدا بمان...