واژه سکوت

  واژه سکوت ، نیازی به مترجم ندارد

 

بعضی حرفا رو نمی شه گفت،باید خورد!! ولی بعضی حرفارو

 

،نه میشه گفت،نه می شه خورد! می مونه سردل!

 

میشه دلتنگی! میشه بغض! ... میشه سکوت!

 

میشه همون وقتایی که خودتم نمی دونی چه حالی داری.

 

پست ثابت.سکوت مبهم

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
مهدی

چقـــدر سخـــت است، وقتـــی که لبــریـــز از " گفتـــن ام " در هیچ ســـویـــم " تــــو " نیـــستی... می دانــــی خواندن دســت نوشتـــه هایت تمــــام ســـهـم مــن است ، از " تـــــو " آن را هم جیــــره بندی کرده ام... تــــا مبـــادا ، توقعــش زیـــاد شود !! " دل " است دیــگـــر... می دانم فردا خودت را از من می خواهد... دلتنگــــــــــــــــــــــم برای کسی که مدتهــــــــــــــــاست بی آنکـــــه باشـــــد ، هـر لحـــــــــــظه زنــــــــــدگی اش کـرده ام!!!