# تنهایی

تنهایی

                                                تنهایی                      بهتر است از بودن با کسانی که بودنشان                                 دروغ محض است...!                                    دلشان که هیج...                                حواسشان هم به تو ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 7 بازدید